องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน
บ้านคำหมาไน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 0-4540-2511  โทรสาร : 0-4540-2511  อีเมล์ : admin@naloen.go.th
Powered By wnt.co.th