เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย/สอบคัดเลือก/สอบบรรจุ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอังคาร ดวงงาม
ประธานสภา อบต.นาเลิน
Responsive image
Responsive image
นายอุทัย บรรเทือง
รองประธานสภา อบต.นาเลิน
Responsive image
Responsive image
นายรณชัย สื่อกลาง
เลขานุการสภา อบต.นาเลิน
Responsive image
ยสนั่น จันทะสาต
สมาชิกสภา
Responsive image
นายสำเนียง สีปัด
ส.อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายอังคาร ดวงงาม
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายเข็มทอง ไชยนาม
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายทองสี แสงชมภุ
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายจันทร์ทา ประดับศร
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นางสุพรรณี
ส.อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายไสว ทองหยิบ
ส.อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายอุทัย บรรเทือง
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายผอง นาหว้า
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
ว่าง
ส.อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายวีระ แสงสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ 6
Responsive image
ว่าง
ส.อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
Responsive image
นายราชัน พูลเพิ่ม
ส.อบต. หมู่7
Responsive image