Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ป... (01 พ.ย. 3104)  
งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (02 ส.ค. 2562)  
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 (03 ก.ค. 2562)  
สขร มิ.ย.62 (01 ก.ค. 2562)
งบการเงินประเดือน พฤษภาคม 2562 (05 มิ.ย. 2562)
สขร พ.ค.62 (04 มิ.ย. 2562)
งบการเงินปี2561 (23 พ.ค. 2562)
สขร เม.ย.62 (02 พ.ค. 2562)
งบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (11 มี.ค. 2562)
สขร.ก.พ 62 (01 มี.ค. 2562)
สขร ม.ค.62 (01 ก.พ. 2562)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (10 ม.ค. 2562)
งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (10 ม.ค. 2562)
งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (10 ม.ค. 2562)
สขร ธ.ค.61 (02 ม.ค. 2562)
งบประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (07 ธ.ค. 2561)
สขร.พ.ย.61 (03 ธ.ค. 2561)
งบประจำเดือน ตุลาคม 2561 (12 พ.ย. 2561)
สขร ต.ค. 61 (01 พ.ย. 2561)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4 (08 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 5 บ้านนาสวาสดิ์ (23 ส.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อบาดาล ( เป่าบ่อ ). (23 ส.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (20 ส.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (20 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (20 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (20 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (20 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2. (20 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1. (20 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาหว้า (20 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาเลิน (20 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคำหมาไน (13 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสปิลเวย์ ข้ามห้วยแคน หมู่ที่ 2 บ้านนาหว้า (10 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริ... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวาสดิ์... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านร่องเข (21 มี.ค. 2562)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาเลิน (14 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา ( ท่อเมน )ภายในหมู่บ้านคำหม... (09 ม.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลิน (09 ม.ค. 2562)
ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านาเลิน (17 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับงานบุคคล
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image